Irány a mobil!

A 35. sorszámú Ékszerbecsüs megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

 

1.    AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

 

1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 341 02

 

1.2. Részszakképesítés megnevezése: Ékszerbecsüs

 

1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: -

 

1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 200-300

 

 

2. EGYÉB ADATOK

 

2.1.A képzés megkezdésének feltételei:

 

2.1.1. Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

 

2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –

 

2.2. Szakmai előképzettség: –

 

2.3. Előírt gyakorlat: –

 

2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

 

2.5. Pályaalkalmassági követelmények: -

 

2.6. Elméleti képzési idő aránya: 50%

 

2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 50%

 

2.8. Szintvizsga: –

 

2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: -

 

 

3. PÁLYATÜKÖR

 

3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)

 

 

A

B

C

3.1.1.

FEOR száma

FEOR megnevezése

A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök)

3.1.2.

3616

Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő

Becsüs, árverező

3.1.3.

Ékszerbecsüs, -árverező

3.1.4.

Értékbecsüs (ékszerkereskedelemben)

 

3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:

Az ékszerbecsüs feladata az ékszerek, dísztárgyak, drágakövek meghatározása, értékbecslése és különféle konstrukciókban az árak megállapítása

 

A részszakképesítéssel rendelkező képes:

-      Megállapítani az ékszer, dísztárgy típusát, művészeti stílusjegyeit, korát, az óra szerkezetét

-      Azonosítani az ékszer, dísztárgy anyagát, készítési-díszítési technikáit, a drágakő jellemzőit

-      Alkalmazni a Nemesfém-vizsgálati és egyszerűbb, illetve műszeres drágakő-vizsgálati módszereket

-      Használni az ötvösjegy, fémjel azonosításához a jegykönyveket, a drágakő-határozáshoz a táblázatokat

-      Szakszerűen megnevezni és leírni az eladásra felkínált tárgy ismérveit, állapotát

-      Elvégezni az ékszerek, dísztárgyak, fontosabb drágakövek, órák meghatározását, értékbecslését és ármegállapítását

-      Készpénzes felvásárlási tevékenységet folytatni

-      Bizományi, aukciós és kereskedelmi tevékenységet folytatni

-      Zálogbecsüsi tevékenységet folytatni

-      Folyamatosan tájékozódni a szakterületéhez tartozó piac árairól

 

 

3.3. Kapcsolódó szakképesítések

 

 

A

B

C

3.3.1.

A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés

3.3.2.

azonosító száma

megnevezése

a kapcsolódás módja

3.3.3.

52 341 01

Becsüs

szakképesítés

 

 

4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

 

A

B

4.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti

4.2.

azonosító száma

megnevezése

4.3.

10025-12

A kereskedelmi egység működtetése

4.4.

11388-12

Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése

4.5.

11392-12

A becsüs általános tevékenysége

 

 

5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK

 

5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 

Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.

 

5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:

 

 

A

B

C

5.2.1.

A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak

5.2.2.

azonosító száma

megnevezése

a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége

5.2.3.

10025-12

A kereskedelmi egység működtetése

írásbeli

5.2.4.

11388-12

Ékszerek, dísztárgyak, drágakövek értékbecslése

gyakorlati, írásbeli

5.2.5.

11392-12

A becsüs általános tevékenysége

írásbeli

 

Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.

 

5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:

 

5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Ékszerek, dísztárgyak és drágakövek meghatározása, értékbecslése, átvétele

 

A vizsgafeladat ismertetése: Konkrét ékszerek, dísztárgyak és drágakövek önálló leírása, meghatározása, értékbecslése táblázatok, műszerek, egyéb eszközök segítségével (legalább 5 db ékszer, dísztárgy és 5 db kő: 2 db színes drágakő, vagy szintetikus kő és 1 db utánzat, vagy műtermék és 2 db gyémánt).

Az elvégzett meghatározások, értékbecslések alapján két tárgy készpénzes felvásárlása, vagy bizományi átvétele, vagy aukcióra történő felvétele, vagy zálogba vétele a megfelelő bizonylat kitöltésével.

 

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 60%

 

5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: –

 

A vizsgafeladat ismertetése: –

 

A vizsgafeladat időtartama: –

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –

 

5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység

 

A vizsgafeladat megnevezése: Az iparművészet (ékszer, dísztárgy, óra) története, drágakövek, nemesfémek

 

A vizsgafeladat ismertetése: A központi vizsgafeladatok az alábbi témakörök alapján kerülnek összeállításra:

Ékszerek, dísztárgyak az egyes művészettörténeti korokban,

Ékszer és dísztárgy típusok jellemzői

Készítési és díszítő technikák

Liturgikus rendeltetésű ötvöstárgyak

Nagy ékszerházak kialakulása

Tömegtermelés a nemesfémiparban

Divatékszerek megjelenése, tulajdonságai

Órák, ékszerórák, óraszerkezetek jellemzői

Általános drágakőtudomány: szakkifejezések, fizikai-kémiai tulajdonságok, csiszolási formák

A gyémánt tulajdonságai, minősítése, összetévesztési lehetőségei

A fontosabb színes drágakövek jellemzői

Szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok tulajdonságai

Drágakő-vizsgálati eszközök, műszerek, módszerek

Nemesfémek fajtái, ötvözetei, jellemzői, ötvözetszámítás

Nemesfém-vizsgálati módszerek

Nemesfémek hitelesítése, a fémjelzés története

Ékszer- és fémjel-hamisítások módszerei, felismerésük lehetőségei

Kommunikáció a felvevőhelyen

Biztonsági, vagyonvédelmi előírások

Műtárgyvédelem, védett műtárgyak, vámügyi szabályok

 

A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 40 %

 

5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:

 

A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában

 

5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –

 

 

6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK

 

 

A

6.1.

A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék

6.2.

Próbakövek

6.3.

nemesfém karctűk (próbatűk)

6.4.

próbasavak (14 kt-os, 18 kt-os, salétromsav, platinasav, ezüstsav, királyvíz)

6.5.

gumikesztyű

6.6.

csiszoló vászon

6.7.

nagyítók

6.8.

fapálcika

6.9.

gyémántteszter

6.10.

nappali fény lámpák

6.11.

karátkések

6.12.

hakák

6.13.

Leveridge-gauge

6.14.

hitelesített mérleg

6.15.

karátmérleg

6.16.

grammos mérleg

6.17.

összehasonlító kősorozat

6.18.

számológép

6.19.

fényképmásolatok

6.20.

katalógusok

6.21.

cérnakesztyű

6.22.

munkavédelmi felszerelések

6.23.

polariszkópok

6.24.

refraktométerek

6.25.

drágakő-mikroszkópok

6.26.

UV-lámpa

6.27.

dikroszkóp

6.28.

számítógép

6.29.

oktatástechnikai eszközök

6.30.

Arany ékszerek, ezüst ékszerek, hamis ékszerek, ezüst dísztárgyak, alpakka dísztárgyak

6.31.

Gyémántok, színes drágakövek, szintetikus kövek, műtermékek, utánzatok

 

 

7. EGYEBEK