Irány a mobil!

Ki fél a szintétikus gyémántoktól
Írta: Uri Haviv és Rachel Lieberman (Az Izraeli Gyémántipar Internet hírszolgálatának a kiadványa)
 

Mi a szintetikus gyémánt?

A szintetikus gyémántok az ember által, olyan laboratóriumi feltételek között létrehozott mesterséges gyémántok, amelyek reprodukálják azokat a feltételeket, amelyek között a nyers gyémántok a föld méhében keletkeznek – 70.000 atmoszféra nyomáson és 3.000°C hőmérsékleten. Bár ez a technológia már ötven éve létezik, a drágakő minőségű szintetikus gyémántok tömeges gyártása csak a legutóbbi években kezdődött. Ugyanakkor erősödik a vita az iparágon belüli státuszukra vonatkozólag.
 

Némi háttér-információ

A szintetikus gyémántok létrehozására irányuló kísérletek 1828-ban kezdődtek el, de csupán a l9. század vége felé született némi előhaladás, James Hannay tanulmányainak a publikációjával. Hannay azt az ötletet vetette fel, hogy nyomásra van szükség a gyémántok létrehozatalához, és 1880-ban bejelentette, hogy ez sikerült is neki. Ma már tudjuk, hogy az ünneplés kissé korai volt.
 
Körülbelül ugyanebben az időben egy Henri Moissan nevű (Nobel-díjas) kutató megkísérelte, hogy mesterséges úton állítson elő gyémántot: gyémánttartalmú érceket tanulmányozott, és rájött, hogy mindegyikük tartalmaz nyomokban vasat. Ezért arra a következtetésre jutott, hogy ez volt a legfontosabb összetevő a gyémántok létrehozatalához. Azonnal rájött arra is, hogy még egy kulcsfontosságú összetevő is hiányzik – a nyomás. Az az anyag, amelyet Moissan végül is előállított, nem gyémánt volt, hanem inkább egy manapság „moissanite”-nak hívott anyag.
 
A húszadik század elején más neves tudósok is megkíséreltek laboratóriumban előállítani gyémántot, és bár sikertelenek voltak, kutatásuk áttörésül szolgált, amikor berendezés építésére és azoknak a folyamatoknak a megértésére került sor, amelyek évekkel később a végső siker eléréséhez járultak hozzá. Az 1940-es évek során a kutatás újabb lépést tett előre, amikor a tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a grafit hevítése (amelynek az összetétele azonos a tiszta szénével, ez pedig a gyémánt fő alkotója) laboratóriumi feltételek között gyémánt keletkezéséhez vezet. Mindazonáltal még nem voltak képesek a szükséges hőmérséklet elérésére.
 

Az áttörés

1954-ben a General Electric tudósai első ízben hoztak létre szintetikus gyémántot laboratóriumi körülmények között, miután sikerült az ehhez szükséges feltételeket megteremteniük. Az ezt követő években a vállalat nagy mennyiségű gyenge minőségű szintetikus gyémántot gyártott, amely gyémánt csiszolóporként szolgált ipari felhasználásra.
 
A General Electric nem az egyetlen vállalat volt a piacon. De Beers már 1947-ben működtetett Johannesburgban egy gyémántkutató laboratóriumot, de nem sikerült szintetikus gyémántot előállítania. A General Electric sikere meglepetésként érte De Beers-t, és elzárta az utóbbit attól, hogy behatoljon az USA, a kanadai és a brit piacra, mert ezek szabadalmi védelem alatt álltak. Az a kérdés, amely De Beers-t aggasztotta, az volt, hogy vajon versenytársa az egyetlen vállalat lesz-e, amely az egész világon szintetikus gyémántot visz a piacra, vagy csupán az említett három országban.
 
A hatvanas évek elején ez a kérdés jogvitává alakult, amely aztán 6 esztendeig folyt. A tárgyaláson De Beers vitatta a General Electric felfedezéseinek az eredetiségét, de állításait elutasítottak. A gyémánt óriás megfellebbezte a döntést, a General Electric pedig ellenkeresetet nyújtott be azt állítva, hogy De Beers lemásolta a berendezését. A véget nem érő küzdelem peren kívüli egyességhez vezetett. A hírek szerint De Beers 25 millió dolláros nagyságrendben pengetett le kártérítést.
 
Tömegtermelés és drágakő minőségű gyémántok termelése
A szintetikus gyémántok ipari célú termelése egyre nőtt az évek során; becslések szerint, az 1980-as években százmillió karátot gyártottak, 2003-ban pedig 450 millió karátot. Napjainkban a termelés évi 500 millió karátot ér el, és ennek ártartománya 10 cent és 4$ között van karátonként.
 
Az utóbbi években tekintélyes előhaladás történt az ember készítette, drágakő minőségű szintetikus gyémántok fejlesztésében. A drágakő minőségű szintetikus gyémántok fejlődésében elért emez előhaladás félelmet keltett a szakmában, minthogy megjelenésük nagyon hasonló a valódi gyémántokéhoz (de jóval olcsóbbak), mivel attól tartanak, hogy csalók megkísérelhetik, hogy szintetikus gyémántokat valódiként adjanak el. A Gyémánt Tőzsde becslése szerint a szintetikus gyémántok a piacnak csupán a 2%-át teszik ki. Ámde a szakmában érintett más szervezetek úgy tartják, hogy a számok a valóságban jóval magasabbak.
 
Egy interjúban, amelyet az Izraeli Gyémánt Tőzsde elnöke, Avi Paz adott az Izraeli Gyémánt Intézetnek, válaszolt az e problémával kapcsolatos kérdésre. Kijelentette, hogy a gyémántipar nem ijed meg a szintetikus gyémántok megnőtt termelésétől. Mindaddig nincs probléma szintetikus gyémánttal, amíg annak adják el, ami.
 

De Beers újító technológiája

Napjainkra a gyémánt óriás, De Beers, több százmillió dollárt fektetett abba, hogy korszerű technológiákat fejlesszen ki szintetikus gyémántok gyártására. Körülbelül egy évvel ezelőtt Chaim Even-Zohar írt egy cikket, amelyben rámutatott, hogy a legnagyobb fenyegetés a természetes gyémántiparra az új, CVD (kémiai páraülepítési) technológia, amely nagy mennyiségű, tökéletes minőségű gyémánt termelését teszi lehetővé. Ez a technológia még nem hozzáférhető a nyílt piacon, és jelenleg rendkívül korlátozott kör birtokában van. De Beers a kiválasztott kevesek között van.
 
Ha ez csakugyan így van, akkor De Beers-nek jelentős előnye van a HPHT (magas nyomású magas hőmérsékletű) módszert alkalmazó vállalatokkal szemben, amellyel sárgás színű gyémántokat lehet előállítani. Even-Zohar úgy ítélte meg, hogy öt-tíz éven belül ezek a technológiák, De Beers kitűnően olajozott marketing mechanizmusával együtt, a vállalatot a világ legnagyobb csúcsminőségű szintetikus gyémánt gyártójává teszi. Even-Zohar azt is feltételezte, hogy abban az időszakban De Beers-nek meglesz a képessége arra, hogy elválassza egymástól a szintetikus és természetes gyémántpiacot, és a jövőben olyan jövedelmekre tegyen szert, amelyek nem függnek afrikai társulásoktól, hanem inkább európai szintetikus köveket gyártó laboratóriumoktól.
 

A legújabb fejlemények

A gyémántipar nagy erőfeszítéseket tesz avégett, hogy elkülönítse és szabványosítsa a szintetikus gyémántok kereskedelmét. A hónapokkal ez előtt Shanghaiban rendezett 33. gyémánt világkonferencia nyomán határozat született, hogy ezeket a gyémántokat „laboratóriumban növesztett”, „laboratóriumban létrehozott” vagy „ember-készítette” gyémántoknak nevezzék. Ezt a jelzőt kell a „gyémánt” vagy „gyémántok” szónak követnie. Az új szabályozás azt is leszögezte, hogy az ilyen és a természetes gyémántok összetévesztésének az elkerülése végett, nem szabad használni a „tenyésztett” („cultured”) szót, amely a tenyésztett (angolul cultured, németül Kultur…, franciául cultivée stb.) gyöngyökre emlékeztethet, amelyeknek a növesztési módszere természetes. Június közepén a CIBJO* úgy határozott, hogy csatlakozik a Nemzetközi Gyémánt Tanács (IDC) két tagszervezetéhez – a Gyémánttőzsdék Világszövetségéhez és a Gyémánttermelők Nemzetközi Társaságához – és elfogadja ezeket az irányelveket.
 
A szintetikus gyémántipar több mint 50 éve működik, de az a tekintélyes előhaladás, amelyet az utóbbi években elért, azzal a technológiával összekapcsolva, amellyel De Beers állítólag rendelkezik ahhoz, hogy tökéletes szintetikus gyémántokat hozzon létre, számos nyomasztó kérdést vet fel a jövőre nézve. Ha a szakmának sikerül elválasztania a piacokat és megtalálnia a csalások megakadályozásának a módját, lehet, hogy a szakmában tevékenykedő valamennyi vállalat kikerül a bajból. Mindazonáltal a jövő még nem világos, és csak az idő a megmondhatója, hogy a szintetikus gyémántipar jelentős hatással lesz-e a természetes gyémánt szakmára, vagy más irányt vesz.
 
* CIBJO az ékszerészek világszövetsége, amelynek – sajnos – nem vagyunk tagjai.
 
Megjegyzésünk: Úgy véljük, hogy ez a cikk hasznos összefoglalása a szintetikus gyémánttal kapcsolatos kérdéseknek, illetve előretekintés a várható fejleményekre. Aki csak a könyv alakban megjelenő irodalmat ismeri, még mindig abban a tudatban élhet, hogy egyelőre a szintetikus ékszergyémántok ugyanannyiba vagy többe kerülnek, mint a természetesek, noha ez már néhány esztendeje nem így van. Mire egy-egy szakkönyv megjelenik, a mai rohanó fejlődés mellett előfordulhat, hogy bizonyos megállapításai már nem állják meg a helyüket.
 
Forrás: Gemstyle Info
 
 
A kiadvány megrendelhető:      
GemStyle Kereskedelmi és Szolgáltató Bt
1088 Budapest, Krúdy Gyula utca 12.
Tel.: 485-0024, -0025 (fax is), -0026
E-mail: [email protected]Választható Hírforrások

Válasszon Hírforrást, majd iratkozzon fel V-Pearl RSS-re!

RssGemStyle Info Online
RssV-Pearl Hírek, Cikkek
RssEsettanulmányok
RssKorábbi Hírlevelek
A rovat korábbi cikkei

V-Pearl Hírek, Cikkek - Ki fél a szintetikus gyémántoktól?

V-Pearl Hírek, Cikkek - Ki fél a szintetikus gyémántoktól?
v-pearl, hírek, cikkek, Ki fél a szintetikus gyémántoktól?